Idrott är viktigt för barn. Det ger rörelse och fysisk aktivitet som motverkar både fysisk och psykisk ohälsa samtidigt som det bidrar till en meningsfull fritid och ett socialt liv. Det finns mängder av olika idrottsaktiviteter att ägna sig åt, och man kan gärna ge barnet utrymme att testa många olika aktiviteter. Till slut hittar man rätt till den sport som barnet vill ägna sig åt och engagera sig i. Du som förälder kan bli en viktig del av det!

Ta del i barnets intresse

Om du som förälder tar del i barnets intresse så visar du barnet att det är viktigt. Alla barn behöver ibland känna att de har sin förälders odelade uppmärksamhet, och det kan vara ett utmärkt tillfälle att följa med som stöd vid idrottsaktiviteter. Det är inte ovanligt att vardagens alla bestyr tar upp mycket tid och ibland är det svårt att avsätta tid där man enbart ägnar sig åt barnet och dess intresse. Men tiden är en värdefull investering både för barnet och dess självkänsla, och för er relation. Gör det till en kul grej! Du kan till exempel trycka upp roliga, tuffa och snygga lagtröjor eller köpa matchtröjor med favoritlaget hos supporterprylar.se för att öka gemenskapen. Det behöver inte bli en stor kostnad men det får däremot en stor positiv effekt på hela upplevelsen!

Idrotten för barn

Barn- och ungdomsidrotten gör så mycket för barn. I rätt sammanhang så stärks självförtroende och självkänsla, man lär sig respektera andra och sig själv, tar del i sociala spelregler som är viktiga för framtiden och man får vara en del i en gemenskap. Dessutom läggs en viktig grund för en god hälsa. Fysisk aktivitet och träning minskar effekterna vid psykisk ohälsa och givetvis stärker man den fysiska hälsan. Man får bättre immunförsvar, minskar risken för att i framtiden drabbas av sjukdomar som diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare.