Föräldrar med barn i alla åldrar och mor- och farföräldrar ställs ofta inför dilemmat att välja en lämplig present till den tolvåriga barnet eller den nyfödda babyn. Ett gott råd till föräldrar till yngre barn är att välja en present som hjälper barnets kognitiva och motoriska utveckling. Med tiden ökar vikten av att se mer till individens utveckling; man vet efter ett tag att barnet till exempel föredrar sportartiklar framför barbiedockor.

Presenter till en nyfödd

Det bästa är att se till familjen. Ofta uppskattas en skötväska, blöjhink eller en ergonomisk bärsele lika mycket som en gullig sparkdräkt. Visst är en bok eller leksak också bra eftersom nyfödda kan se kontraster i färg och form samt uppfatta tonlägen i tal och sång. Emellertid krävs omfattande inköp av tillbehör och hjälp inför dessa uppskattas oftast.

Presenter till barn mellan 2-5 år

Här finns chanser att stötta barnet i dess kognitiva och motoriska utveckling. Inspiration och goda råd finns på Vårdguidens hemsida. Välj en populär leksak barnet gillar som till exempel Lego. Uppmuntra fysisk aktivitet med sportredskap och stötta barnet i att bygga sin individualitetet med presenter som inte faller inom genusramarna. En flicka som får en brandbil följt av en uppmuntran kan till exempel inleda en strävan att rädda andra och behöver därför inte bara finna sig i rollen att bli räddad själv. Nedan följer några förslag till presenter för barn mellan 2-5 år.

  • Lego, byggklossar, pussel, traditionella/elektroniska spel
  • Immitationsleksaker: affär, lekstuga, dockor, vardagsäventyrslekar med fordon eller utklädningskläder för sagans/verklighetens karaktärer
  • Färger, modellera, pärlor, sportredskap

Presenter till barn mellan 6-10 år

Barnet mellan 6-10 år är mer självständigt och det blir viktigare att se till personen då man väljer present. Det är också bra att uppmuntra kreativitet, bryta genusmönster och att stötta den kognitiva utvecklingen genom utmanande spel och aktivitetsset som utvecklar den analytiska förmågan. Den egna identiteten växer och intresset för elektronikprylar, personliga föremål och kläder ökar i betydelse. Sammanfattningsvis skulle man kunna titta på följande presenter till barn mellan 6-10 år:

  • Strategikrävande traditionella/elektroniska spel
  • Byggleksaker och vetenskapsset med mikroskåp utvecklar den analytiska förmågan
  • Hobbymaterial, sportredskap

Presenter till barn mellan 11-15 år

Under denna tid utvecklar barnet en tydlig självständig identitet. I hemmet är det egna utrymmet viktigt, en bra present kan vara något som styrker detta. Elektronik, personliga föremål och kläder blir viktigare. Bland de leksaker som ökar i popularitet hör strategispel, sportredskap eller hobbyset med mer komplicerade instruktioner. Barnet deltar i större grad i aktiviteter utanför hemmet och tillbringar mer tid med vänner. För barn mellan 11-15 år skulle man kunna titta närmare på:

  • Elektronik, inredningsdetaljer, kläder
  • Strategikrävande/ämnesinriktade spel
  • Hobbymaterial, set för att stöpa ljus, bygga modeller, smyckestillverkning, sportredskap