Motion är något vi alla bör passa in i våra scheman, oavsett ålder. Med så många stillasittande aktiviteter som både vuxna och barn ägnar sig åt idag är det inte alla som uppfyller sitt basbehov av motion per dag. Men bara man är villig att göra en förändring kan alla i hushållet bli mer hälsosam.

Att spendera tid tillsammans är alltid bra för en familj och motionera kan vara en del av denna tid. Den första utmaningen kan då vara att hitta något som alla kan och vill göra. Det är inte alltid så enkelt att hitta något som ger tillräckligt med motion för alla inblandade. Behovet kan trots allt vara väldigt annorlunda för barn och vuxna, barn i olika åldrar eller vuxna sinsemellan för den delen. 

Ett tips kan då vara att tänka på hur man kombinerar olika motionsformer, som medan de vuxna joggar kan barnen cykla. Man kan även titta på styrketräning. När man är på samma plats och inte rör sig olika snabbt från punkt A till B är det lättare att anpassa träningen efter allas förutsättningar. Det finns mängder av olika maskiner och redskap man kan införskaffa som kan användas på alla möjliga olika styrkenivåer. Utrustning kan dessutom vara intressant och spännande för barn, vilket ger mer motivation.

Ska man dock använda sig av lösa vikter i någon utsträckning är det viktigt att man även skyddar golvet. Det är lätt hänt att något tungt tappas och sätter ett ordentligt spår i en vackert trägolv. Ett annat tips är att ta sig till simhallen. Barnen kan leka och simma själv medan de vuxna tar ett riktigt ordentligt simpass. Även om barnen bara leker runt får de fortfarande upp pulsen och får motion.

Försök att sätta både individuella och gemensamma mål för träningen. Att se förbättringar och sätta nya mål kan motivera både barn och vuxna.