Kreativitet är något vi alla vill se våra barn uppvisa på olika sätt och vis. Det är inte bara roligt att se vad som kan komma från barns fantasi utan är även ett tecken på att de utvecklas i sin förståelse av världen runtikring och att de vill utforska den på sina egna sätt. Det är bra att veta var i vardagen man kan hjälpa att uppmana till kreativitet och utforskning där den instinktiva reaktionen kanske ibland är att säga nej.

Måla på väggarna

Att vilja måla på väggarna är något de flesta barn kommer att vilja göra. Den naturliga reaktionen är ju här att säga att man inte får det. Men ett bättre sätt att hantera det är att sätta upp stora, täckande papper på väggen och ge dem något att måla med.Ett annat alternativ man kan använda sig av om man är tidigt ute är att måla en vägg med skoltavelfärg som man sedan kan använda färgade kritor på och sudda ut på samma sätt som en vanlig skoltavla.

Leka med maten

Mat är ofta som ett enda stort experiment för barn och när de är små har vi ju alla sett hur de gärna stoppar ned händerna i den, smetar den i ansiktet och på allt annat i närheten. Detta är ett sätt för dem att uppleva och förstå sig på maten.När de sedan växer upp kan det vara bra att tänka till och inte direkt säga att man inte får leka med maten. Istället kan man hjälpa dem att prova saker och ting, kanske underliga kombinationer av mat bara för att se hur det smakar.

Oplanerad tid

Det är vanligt att strukturera upp barns tid och föreslå både det ena och det andra de kan göra. Men det är också viktigt att barn får oplanerad och ostrukturerad tid där de verkligen kan hitta på sina egna lekar. När de själv får leka fritt har studier visat att de stimulerar både sin fantasi och kreativitet. Det gör även barn mer självständiga. Rekommendationer från psykologer har varit att denna tid bör vara omkring tre timmar på veckodagar och sex timmar på helger.