Att leka är en väldigt viktig del av att vara barn. Lekar är nämligen ett sätt för barn att lära sig om världen runtikring, och att leka med andra barn som de växer upp lär dem viktiga egenskaper så som empati och att samarbeta med andra. Därför är det viktigt att tänka på vilka typer av leksaker som verkligen främjar lärande men samtidigt är roliga för barn att leka med.För de riktigt små är det bra att börja med bitleksaker, mjukdjur, skallror och liknande saker. Satsa på sådant som är väldigt lätt att greppa då finmotoriken fortfarande håller på att utvecklas. Tänk också på att sakerna nog ska tålas att tappas i golvet. Och det är ju inte bara bitleksakerna som kommer att hamna i munnen. Detta är en effekt av att mjölktänderna håller på att utvecklas.Som de blir bara några månader äldre kan man börja titta på saker som byggklossar, lära-gå-vagn, hink och spade, pekböcker och lite större mjukdjur. Saker som barn kan manipulera och experimentera med är också bra för det utvecklingsstadium de befinner sig i; saker som inte bara är utan kan göra olika saker beroende på hur barnet använder det.Mellan ett och två år kommer tycken och smaken för olika typer av leksaker bli allt mer tydliga. I denna ålder börjar det bli mer intressant med saker som dockor och bilar, och andra vanliga typer. Barn i denna ålder kommer också titta mer på vad föräldrarna håller på med och vill gärna vara delaktiga. I och med detta är det vanligt att köpa barnversioner av sådana redskap föräldrarna använder i köket, i trädgården, för att städa och liknande.Sedan mellan två och tre års ålder börjar det bli ett bra tillfälle för barn att utforska rita och måla. Det är också i denna ålder som många väljer att låta barn lära sig cykla på trehjulingar. Andra större leksaker som sparkbilar, gunghästar och liknande är också passande i denna ålder. Större mjuka bollar som kan kastas och sparkas blir också aktuella nu.