Alla föräldrar vill uppmuntra sina barn att upptäcka världen och utveckla sin mekanik och personlighet. Det går att hjälpa till med rätt sorts aktiviteter som är roliga och lärorika.

Pussel

Att hitta rätt form på pusselbiten och koppla ihop några färger och streck med ett stort mönster kräver logiskt tänkande och ett öga för detaljer. Ett pussel är en lek för att träna association, koncentration och att se detaljer samt föreställa sig helheten. Det finns pussel för barn i alla åldrar, som förälder är det nog roligast när barnet börjar närma sig 8-10 årsåldern då man kan köpa mer utmanande pussel som ni kan lösa tillsammans. Har barnet en riktig fallenhet för detta kan ni utmana ert barn eller ungdom med ett pussel för vuxna, då får barnet även träna sin disciplin och tålamod.

Maskerad

Små barn lär sig om livet genom att fantisera och leka. De lär sig att hantera och hur de ska agera i det sociala rummet, hur man lekar med andra, vad som är verklig och inte och så vidare. Att låta barnet försvinna in i en fantasivärld är hälsosamt och något du kan uppmuntra genom att låta de ha några maskeraddräkter och följa med i leken. Många barn blir fokuserad på en typ av lek och leker samma om och om igen och det är inget farligt. Leken utvecklas hela tiden och samtidigt utvecklas barnet. Det finns barn som kan ha svårt att förstå låtsaslekar, de kommer inte med i leken och tittar hellre på. Då behöver de vuxna stiga in och bjuda in barnet i leken och hjälpa den att bygga upp ett självförtroende. Numera kan man ta kontakt med en lekpedagog som hjälper barnet att leka och fantisera utan hämningar eller avbrott. Barn som aldrig lär sig att låtsas riskerar att växa upp och visa mindre empati, språk, inlevelse och minne.